schuttingen plaatsen zeeland

Waarom een tuinafsluiting plaatsen?!

Het zetten van een tuinafsluiting in uw hof hoeft niet zeer duur te zijn. Er zijn verschillende voordelen aan het plaatsen van een afrastering. De voornaamste aanleiding waarom consumenten het verrichten is de afzondering. Men dient bij het situeren of bouwen van een tuinafsluiting wel met een reeks zaken rekening houden. Zo is het onder andere de bedoeling dat de afscheiding niet over de perceelgrens heen wordt geplaatst. De meeste heiningen zijn gemaakt van geïmpregneerd hout of composiet. Lees er alles over in dit artikel.

Veel consumenten wensen een schutting in de gaard. Er zijn meerdere redenen waarom personen een erfafscheding willen situeren in de tuin. De belangrijkste reden is toch de afzondering die het geeft. Het is ook niet plezant als de omwonenden of publiek van buiten zomaar in uw achtertuin kunnen gluren. Ze zullen u wellicht verder niet lastig vallen, maar het is geen aangenaam idee dat u b.v. in de zomer ligt te zonnebaden terwijl de buren mee zitten te kijken. Een 2e motief waarom consumenten een schutting installeren is om te vermijden dat er zomaar dingen uit de gaard gestolen kunnen worden. Een tuinafsluiting heeft in dat aspect een paar voordelen. Het is voor lieden lastiger om binnen te sluipen en van buiten af zien individu die kwaad in de zin hebben b.v. minder vlug uw kostbare tweewieler staan.

Een Schutting plaatsen en de erfgrens

Het is cruciaal dat u de afscheiding op de juiste positie wegzet. De omheining mag niet voorbij de erfgrens heen worden neergezet. De perceelgrens geeft aan welk plaats van uw erf van u is en waar dat van de wijkbewoners begint. Als u over de perceelgrens bouwt hebben de buren het recht daar wat van te zeggen. Legio mensen hechten aanzienlijk aan de erfgrens en er is daardoor al menig burenruzie tot stand gekomen. Wanneer de rechter de omwonenden in het gelijk stelt zou het gewoonweg kunnen dat u de heining weer moet neerhalen om een paar centimeter verderop weer te moeten construeren. Als u wilt weten op welke plek de erfgrens precies loopt, dan kunt u dit bij het Kadaster nakijken.

Plaatsing van een hekwerk

U kunt het besluit nemen de afrastering persoonlijk te zetten of dat te laten doen door b.v. een schuttingbouwer. Doe het alleen wanneer u er ook zeker verstand van heeft. Als u een omheining plaatst kunt u het beste een paar palen in de aarde zetten. Deze zullen diep genoeg de grond in om sterk te staan. Dit moet ruwweg 50 tot 80 centimeter. De houten paal moet lijnrecht staan. U kunt met de waterpas controleren of dat werkelijk het geval is. Als dit zo is kunt u de paal aanvullen met aarde en het gat nader vullen met water. Nadien dient u droge metselspecie bij het water toe te voegen. U hoeft het niet te mixen, dat gebeurd vanzelf. Naderhand moet u de mortel vijftien minuten laten drogen en de houten paal zal stevig zijn. De houten palen dient u hooguit op 1,8 meter van elkaar te plaatsen. Daarna kunt u er schermen tegen aan timmeren of opschroeven. U kunt echter kant-en-klaren tuinschermen verkrijgen bij de bekende schuttingbouwer.

Plaatsen van een tuinafscheiding